Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo “Công bố báo cáo đánh giá thực hiện Nghị quyết 02 và Nghị quyết 35 – Từ góc nhìn doanh nghiệp”

Thời gian tổ chức Từ 17-12-2019 08:00

Địa điểm

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội doanh nghiệp

Thực hiện nhiệm vụ mà Chính phủ giao tại Nghị quyết 02 năm 2019, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã xây dựng một báo cáo đánh giá độc lập về việc thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp của các bộ, ngành, địa phương.

Báo cáo này cung cấp cho Chính phủ và các cơ quan nhà nước có liên quan góc nhìn về việc thực hiện các Nghị quyết 02 và Nghị quyết 35 từ doanh nghiệp và từ cấp cơ sở. Báo cáo cũng tổng kết những mô hình hay, cách làm hiệu quả mà một số cơ quan nhà nước đã thực hiện thời gian qua. Báo cáo hy vọng góp được một phần quan trọng để thúc đẩy thực hiện hiệu quả hơn các nghị quyết quan trọng của Chính phủ, nhằm xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp phát triển.

Hoạt động này được thực hiện trong khuôn khổ Dự án Tăng cường tiếng nói của doanh nghiệp trong việc giám sát và thực hiện tái cơ cấu kinh tế (thuộc Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam – Aus4Reform).

VCCI trân trọng kính mời đại diện Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội doanh nghiệp tham dự Hội thảo công bố Báo cáo Thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ – Góc nhìn từ doanh nghiệp:

Thời gian: 08h30 – 11h30, Thứ Ba, ngày 17/12/2019 (đăng ký từ 8h00)

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Ngôn ngữ hội thảo: tiếng Việt và tiếng Anh

Rất mong nhận được sự tham gia, chia sẻ của quý đại biểu. Để công tác chuẩn bị được chu đáo, xin vui lòng đăng ký tham dự (theo Phiếu đăng ký gửi kèm theo đây) trước ngày 16/12/2019 tới:

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluatvcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn.