Tìm kiếm sự kiện

Sự kiện

Sắp xếp theo:
Thứ 3 08:30:00

03

Tháng 8

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa điểm: Trực tuyến trên nền tảng Zoom

Thứ 4 08:15:00

28

Tháng 7

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương

Địa điểm: Trực tuyến trên nền tảng Zoom

Thứ 5 08:00:00

15

Tháng 7

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng cục Hải quan và

Địa điểm: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Thứ 5 08:00:00

01

Tháng 7

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Địa điểm: Trực tuyến trên nền tảng Zoom

Thứ 6 08:00:00

25

Tháng 6

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Địa điểm: Trực tuyến trên nền tảng Zoom

Thứ 4 08:00:00

16

Tháng 6

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Bộ Tài nguyên và Môi trường

Địa điểm: Trực tuyến trên nền tảng Zoom

Thứ 4 17:00:00

09

Tháng 6

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Địa điểm: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh

Thứ 4 10:00:00

12

Tháng 5

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Địa điểm: Hội trường tầng 7, Tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 4 08:15:00

05

Tháng 5

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 4 08:00:00

05

Tháng 5

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội