Tìm kiếm sự kiện

Sự kiện

Sắp xếp theo:
Thứ 4 00:00

20

Tháng 9

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : VCCI. Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Địa điểm:

Thứ 3 00:00

12

Tháng 9

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : VCCI. Bộ Tài chính

Địa điểm:

Thứ 6 00:00

30

Tháng 6

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : VCCI. Ngân hàng thế giới

Địa điểm:

Thứ 6 00:00

12

Tháng 5

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : VCCI. Bộ Công Thương

Địa điểm:

Thứ 5 00:00

11

Tháng 5

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Lãnh đạo VCCI và đại diện Bộ Công thương

Địa điểm:

Thứ 3 13:30

18

Tháng 4

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI

Địa điểm: Hội trường tầng 7, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 3 00:00

18

Tháng 4

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : VCCI. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Địa điểm: