Tìm kiếm sự kiện

Sự kiện

Sắp xếp theo:
Thứ 2 00:00

09

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tổng cục Thuế

Địa điểm:

Thứ 5 08:00

26

Tháng 12

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 5 08:00

19

Tháng 12

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 3 08:00

17

Tháng 12

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 4 08:00

11

Tháng 12

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 2 08:00

25

Tháng 11

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 2 08:00

25

Tháng 11

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam, Viện Nghiên Cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, Hiệp hội sữa Việt Nam

Địa điểm: Khách sạn Pullman Hanoi, 40 Cát Linh, quận Đống Đa – Hà Nội

Thứ 6 09:00

08

Tháng 11

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Địa điểm: Ban Pháp chế – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 5 08:00

17

Tháng 10

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham Vietnam)

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 3 08:00

01

Tháng 10

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội