Rà soát quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm - VIB OnlineVIB Online
Theo dõi (1)

Rà soát quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm

Ngày đăng: 08:52 19-02-2021 | 163 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tư pháp

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Tất cả các doanh nghiệp và các thành viên của các hiệp hội doanh nghiệp,

Phạm vi điều chỉnh

Các vấn đề liên quan đến đăng ký biện pháp bảo đảm

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện, Bộ Tư pháp đang thực hiện việc rà soát các quy định pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm và sơ kết thực tiễn thi hành Nghị định 102/2017/NĐ-CP, nhằm thực hiện xây dựng Nghị định mới về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Để tham gia hiệu quả vào quá trình này, nhận diện chính xác các vấn đề tồn tại của pháp luật hiện hành về đăng ký biện pháp bảo đảm, từ đó đề xuất giải pháp sửa đổi phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội chia sẻ thông tin, đánh giá về những bất cập, vướng mắc, chồng chéo liên quan đến pháp luật hiện hành về đăng ký biện pháp bảo đảm, có thể kèm theo các vụ việc cụ thể từ thực tiễn kinh doanh của mình và/hoặc các doanh nghiệp thành viên.

Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp vui lòng nêu ngắn gọn các vấn đề vướng mắc, bất cập và chỉ dẫn tới các quy định cụ thể trong các văn bản liên quan, nếu có. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 10/03/2021 để kịp tổng hợp gửi Bộ Tư pháp.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn mời rà soát quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm

Ngày nhập

19/02/2021

Đã xem

163 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Tư pháp

Loại tài liệu Văn bản khác

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com