Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định quy định Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Ngày đăng: 17:38 25-08-2017 | 2228 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Các ngân hàng, các công ty tài chính và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực mua bán, cho thuê, chuyển nhượng tài sản.,

Phạm vi điều chỉnh

Phương pháp xác định giá giao dịch liên kết; việc lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết và các trường hợp được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định quy định Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Ngày nhập

25/08/2017

Đã xem

2228 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com