Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định về việc tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập gỗ dán vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa Kỳ

Ngày đăng: 09:27 23-09-2019 | 16805 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hoá,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                              

         Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về việc tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập gỗ dán vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa Kỳ(sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định: tạm ngừng hoạt động kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập mặt hàng gỗ dán vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa Kỳ thuộc nhóm HS 44.12 theo Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu ban hành kèm Thông tư 65/2017/TT-BTC. Dự kiến văn bản có ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hoá

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mongQuý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảođược đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn– Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày10/10/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Lĩnh vực liên quan

Bộ Công Thương

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến góp ý

Ngày nhập

23/09/2019

Đã xem

16805 lượt xem

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

23/09/2019

Đã xem

16805 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com