Theo dõi (0)

Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 23/2013/TT-BYT hướng dẫn hoạt động gia công thuốc

Ngày đăng: 15:57 13-04-2015 | 1663 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện nay, Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 23/2013/TT-BYT hướng dẫn hoạt động gia công thuốc (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo có một số sửa đổi, bổ sung liên quan đến: điều kiện đứng tên Bên đặt gia công; thuốc sản xuất gia công; hình thức đăng ký; cấp số đăng ký lưu hành thuốc gia công; thủ tục đăng kýdự kiến sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động của doanh nghiệp.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Gợi ý góp ý được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 06/5/2015 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35770632/04.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluatvcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 23/2013/TT-BYT hướng dẫn hoạt động gia công thuốc

Ngày nhập

13/04/2015

Đã xem

1663 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com