Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 50/2018/TT-NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày đăng: 19:09 07-04-2021 | 102 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài,

Phạm vi điều chỉnh

bổ sung hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị giảm vốn điều lệ thông qua mua lại cổ phần của ngân hàng thương mại; sửa đổi yêu cầu đối với văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận thay đổi mức vốn điều lệ

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2018/TT-NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bổ sung hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị giảm vốn điều lệ thông qua mua lại cổ phần của ngân hàng thương mại; sửa đổi yêu cầu đối với văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận thay đổi mức vốn điều lệ. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Bản So sánh được đăng tải dưới bài viết này. Do Dự thảo được triển khai gấp, VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 17/04/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 50/2018/TT-NHNN quy định về chấp thuận thủ tục thay đổi của ngân hàng

Ngày nhập

07/04/2021

Đã xem

102 lượt xem

Bảng so sánh Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 50/2018/TT-NHNN quy định về chấp thuận thủ tục thay đổi của ngân hàng

Ngày nhập

07/04/2021

Đã xem

102 lượt xem

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 50/2018/TT-NHNN

Ngày nhập

07/04/2021

Đã xem

102 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com