Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô

Ngày đăng: 11:16 28-08-2018 | 1290 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các tổ chức tài chính vi mô và các chủ thể khác có liên quan đến tổ chức này.,

Phạm vi điều chỉnh

định điều kiện, hồ sơ, thủ tục thành lập, chấm dứt hoạt động; hồ sơ, thủ tục chấp thuận những thay đổi như: tên, địa điểm đặt trụ sở; mở, chấm dứt hoạt động điểm giới thiệu dịch vụ của tổ chức tài chính vi mô.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định điều kiện, hồ sơ, thủ tục thành lập, chấm dứt hoạt động; hồ sơ, thủ tục chấp thuận những thay đổi như: tên, địa điểm đặt trụ sở; mở, chấm dứt hoạt động điểm giới thiệu dịch vụ của tổ chức tài chính vi mô. Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng đến các tổ chức tài chính vi mô và các chủ thể khác có liên quan đến tổ chức này.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Bản Thuyết minh các nội dung Dự thảo được đính kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 25/09/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô

Ngày nhập

28/08/2018

Đã xem

1290 lượt xem

Bản thuyết minh các nội dung Dự thảo

Ngày nhập

28/08/2018

Đã xem

1290 lượt xem

Công văn xin ý kiến góp ý Dự thảo

Ngày nhập

28/08/2018

Đã xem

1290 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com