Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Ngày đăng: 17:15 25-08-2020 | 139 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính,

Phạm vi điều chỉnh

hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, kiểm toán nội bộ

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                               

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: kiểm soát nội bộ (yêu cầu, nội dung, hệ thống thông tin quản lý và cơ chế trao đổi thông tin); quản lý rủi ro (nhận dạng, đo lường, theo dõi, báo cáo và kiểm soát rủi ro đối với rủi ro tín dụng và rủi ro hoạt động); kiểm toán nội bộ (nguyên tắc, cơ chế, kế hoạch và nội dung). Dự kiến văn bản có ảnh hưởng trực tiếp đến công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Bản thuyết minh được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 15/9/2020 để kịp thời tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin yk DTTT hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Ngày nhập

25/08/2020

Đã xem

139 lượt xem

Dự thảo Thông tư hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Ngày nhập

25/08/2020

Đã xem

139 lượt xem

Bảng so sánh và thuyết minh Dự thảo Thông tư hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Ngày nhập

25/08/2020

Đã xem

139 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com