Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định về kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá

Ngày đăng: 09:05 10-12-2015 | 1561 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện nay, Bộ Tài Chính đang xây dựng dự
thảo Thông
tư quy định về kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá (TĐG)
(sau
đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo
quy định về các vấn đề: nội dung, hình
thức kiểm soát, kiểm tra chất lượng TĐG; trình tự, thủ tục kiểm soát, kiểm tra;
đánh giá và xếp loại chất lượng TĐG; xử lý vi phạm…
Dự kiến khi ban hành Thông tư sẽ tác động đến các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến
dịch vụ thẩm định giá.  

          Để bảo đảm tính hợp lý,
khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý
Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Gợi ý góp ý
được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn
– Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội
trước ngày
24/12/2016

để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn
bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh,
Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35770632/04.35742022-máy lẻ: 355; Fax:
04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluatvcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý
Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Phụ lục 3

Ngày nhập

10/12/2015

Đã xem

1561 lượt xem

Dự thảo Thông tư quy định về kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá

Ngày nhập

10/12/2015

Đã xem

1561 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com