Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-NHNN quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước

Ngày đăng: 10:47 09-11-2017 | 42651 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách hàng vay. ,

Phạm vi điều chỉnh

khách hàng vay, tổ chức tự nguyện tham gia hệ thống tín dụng, hoạt động cung cấp thông tin tín dụng (TTTD), thu tiền dịch vụ TTTD; hủy bỏ thời hạn cung cấp TTTD; bổ sung các trường hợp Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam được quyền tạm dừng cung cấp sản phẩm TTTD liên quan đến khách hàng hoặc nhóm khách hàng

Tóm lược dự thảo

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-NHNN quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi một số nội dung quan trọng như: khách hàng vay, tổ chức tự nguyện tham gia hệ thống tín dụng, hoạt động cung cấp thông tin tín dụng (TTTD), thu tiền dịch vụ TTTD; hủy bỏ thời hạn cung cấp TTTD; bổ sung các trường hợp Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam được quyền tạm dừng cung cấp sản phẩm TTTD liên quan đến khách hàng hoặc nhóm khách hàng. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng lớn tới hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách hàng vay.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Đơn vị đóng góp ý kiến đối với Dự thảo. 

Toàn văn Dự thảo và Bảng thuyết minh được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 20/11/2017 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35770632/04.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

09/11/2017

Đã xem

42651 lượt xem

Bảng thuyết minh so sánh Dự thảo Thông tư sửa đổi

Ngày nhập

09/11/2017

Đã xem

42651 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com