Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại

Ngày đăng: 09:03 21-10-2019 | 12761 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có liên quan đến vụ việc điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi:Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                              

         Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại[1](sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảoquy địnhvề:hoạt động cung cấp, thu thập, bảo mật thông tin, tài liệu; quản lý hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng điều tra, áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại; các trường hợp miễn trừ áp dụng các biện phòng vệ thương mại…Dự kiến văn bản có ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có liên quan đến vụ việc điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mongQuý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn– Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 06/11/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1]Thay thế Thông tư 06/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại

Lĩnh vực liên quan

Bộ Công Thương

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến góp ý

Ngày nhập

21/10/2019

Đã xem

12761 lượt xem

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

21/10/2019

Đã xem

12761 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com