Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 167/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực

Ngày đăng: 08:43 09-10-2020 | 86 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

doanh nghiệp có hoạt động tư vấn về điện, phát điện, truyền tải, phân phối, buôn bán, xuất nhập khẩu điện,

Phạm vi điều chỉnh

đối tượng nộp phí, Biểu mẫu thu phí

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về đối tượng nộp phíBiểu mức thu phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực. Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động tư vấn về điện, phát điện, truyền tải, phân phối, buôn bán, xuất nhập khẩu điện.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 27/10/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thay thế Thông tư 167/2016/TT-BTC

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Dự thảo Thông tư về phí thẩm định cấp giấy phép điện lực

Ngày nhập

09/10/2020

Đã xem

86 lượt xem

Dự thảo Thông tư về phí thẩm định cấp giấy phép điện lực

Ngày nhập

09/10/2020

Đã xem

86 lượt xem

Biểu mẫu thu phí thẩm định cấp giấy phép điện lực

Ngày nhập

09/10/2020

Đã xem

86 lượt xem

Nội dung sửa đổi Dự thảo Thông tư về phí thẩm định cấp giấy phép điện lực

Ngày nhập

09/10/2020

Đã xem

86 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com