Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất đường mía

Ngày đăng: 15:22 05-11-2019 | 8248 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp,cơ sở hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đường mía.,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi:Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

         Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Thông quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất đường mía (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về:phương pháp xác định suất tiêu hao năng lượng,định mứctiêu haovà yêu cầu đảm bảo định mức tiêu hao theo từng giai đoạn; các giải pháp  nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng; trách nhiệm của các cơ sở sản xuất đường mía…. Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đường mía.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mongQuý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn– Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 22/11/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến góp ý

Ngày nhập

05/11/2019

Đã xem

8248 lượt xem

Dự thảo và Phụ lục Thông tư

Ngày nhập

05/11/2019

Đã xem

8248 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com