Dự thảo Thông tư ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 - VIB OnlineVIB Online
Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 - Tiêu chuẩn thẩm định giá doanh Thay thế tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 ban hành tại Thông tư số 122/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính

Ngày đăng: 13:52 19-01-2021 | 238 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Thẩm định viên về giá hành nghề (sau đây gọi chung là thẩm định viên), doanh nghiệp thẩm định giá, các tổ chức và cá nhân khác thực hiện hoạt động thẩm định giá theo quy định của Luật Giá và các quy định khác của pháp luật có liên quan,

Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chuẩn này quy định và hướng dẫn thực hiện thẩm định giá doanh nghiệp

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 – Tiêu chuẩn thẩm định giá doanh nghiệp[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo hướng dẫn về việc lựa chọn cơ sở giá trị thẩm định giá doanh nghiệp, sử dụng báo cáo tài chính trong thẩm định giá doanh nghiệp, cách tiếp cận và việc áp dụng các phương pháp thẩm định giá doanh nghiệp. Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của thẩm định viên về giá hành nghề, doanh nghiệp và các tổ chức thực hiện hoạt động thẩm định giá.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 05/02/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thay thế tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 ban hành tại Thông tư số 122/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

19/01/2021

Đã xem

238 lượt xem

Công văn xin ý kiến

Ngày nhập

19/01/2021

Đã xem

238 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com