Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 89/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Giá về thẩm định giá

Ngày đăng: 11:32 08-10-2019 | 976 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến thẩm định giá.,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo sửa đổi quy định về: các trường hợp thu hồi thẻ thẩm định viên về giá; các trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thực hiện thẩm định giá; hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; điều kiện đối với người đại diện theo pháp luật, Giám đốc, Tổng Giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá…

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                          

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 89/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Giá về thẩm định giá (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi quy định về: các trường hợp thu hồi thẻ thẩm định viên về giá; các trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thực hiện thẩm định giá; hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; điều kiện đối với người đại diện theo pháp luật, Giám đốc, Tổng Giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến thẩm định giá.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đính kèm bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 26/10/2019 để kịp thời tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Tờ trình dự thảo

Ngày nhập

08/10/2019

Đã xem

976 lượt xem

Công văn xin ý kiến góp ý

Ngày nhập

08/10/2019

Đã xem

976 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com