Theo dõi (1)

Đề xuất nội dung thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp trong công tác phòng, chống thiên tại tại Nghị định 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai

Ngày đăng: 09:29 24-03-2021 | 145 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Tất cả các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo dự kiến bổ sung các quy định nhằm khuyến khích, thúc đẩy sự tham gia của khối doanh nghiệp đối với công tác phòng, chống thiên tai

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Đề xuất nội dung thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp trong công tác phòng, chống thiên tại tại Nghị định 160/2018/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Đăng tải kèm theo bài viết này là Đề xuất nội dung thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp trong công tác phòng, chống thiên tai. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 06/04/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355;

Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Đề xuất nội dung của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày nhập

24/03/2021

Đã xem

145 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com