Theo dõi (0)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón

Ngày đăng: 00:09 17-10-2016 | 831 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện nay, Chính phủ đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự kiến Dự thảo sẽ có sự hoàn thiện hơn so với văn bản hiện hành khi mở rộng phạm vi điều chỉnh và sửa đổi, bổ sung một số quy định về hoạt động đặt tên, quảng bá, hội thảo giới thiệu trình diễn phân bón; hoạt động gia công, san chiết, đóng gói sản phẩm phân bón; đồng thời bổ sung các điều kiện hoạt động dành cho Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh phân bón.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Tờ trình và Gợi ý góp ý được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 25/10/2016 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35770632/04.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.[1] Thay thế các quy định tại chương IV Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ

  Bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 202/2013/NĐ-CP

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

VCCI - Bản tóm tắt, gợi ý góp ý Dự thảo

Ngày nhập

17/10/2016

Đã xem

831 lượt xem

Tờ trình Dự thảo

Ngày nhập

17/10/2016

Đã xem

831 lượt xem

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón

Ngày nhập

17/10/2016

Đã xem

831 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com