Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

Ngày đăng: 08:53 01-12-2021 | 233 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi.,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục đối với một số hoạt động: đánh giá giám sát điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi, kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu sau thông quan; mua bán, xuất nhập khẩu sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi...; sửa đổi, thay thế danh mục biểu mẫu về thức ăn chăn nuôi, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

      Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục đối với một số hoạt động: đánh giá giám sát điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi, kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu sau thông quan; mua bán, xuất nhập khẩu sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi…; sửa đổi, thay thế danh mục biểu mẫu về thức ăn chăn nuôi, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi.

     Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

     Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 14/12/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến DTND hướng dẫn Luật Chăn nuôi

Ngày nhập

01/12/2021

Đã xem

233 lượt xem

Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi

Ngày nhập

01/12/2021

Đã xem

233 lượt xem

Dự thảo Tờ trình Nghị định sửa đổi Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi

Ngày nhập

01/12/2021

Đã xem

233 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com