Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Ngày đăng: 17:07 28-07-2020 | 454 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Tất cả các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán,

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định bổ sung các hành vi vi phạm, tăng mức phạt tiền và bổ sung một số quy định về hình phạt bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bổ sung thêm hành vi vi phạm; điều chỉnh tăng mức phạt tiền, thêm hình phạt bổ sung; quy định chi tiết hơn một số hành vi vi phạm như vi phạm về thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài; hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán, đứng tên sở hữu chứng khoán hộ người khác dẫn đến thao túng giá chứng khoán; nghĩa vụ báo cáo khi giao dịch của cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan; hành vi thao túng, giao dịch sử dụng thông tin nội bộ…Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đính kèm dưới đây. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 18/08/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thay thế Nghị định 108/2013/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 145/2016/NĐ-CP

Phiên bản 1

Tờ trình Chính phủ về Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Ngày nhập

28/07/2020

Đã xem

454 lượt xem

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Chứng khoán và thị trường chứng khoán

Ngày nhập

28/07/2020

Đã xem

454 lượt xem

Công văn xin ý kiến về Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Ngày nhập

28/07/2020

Đã xem

454 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com