Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định về về phát triển công nghiệp môi trường

Ngày đăng: 14:24 27-09-2015 | 1426 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội

Hiện
nay, Bộ Công Thương đang dự thảo Nghị định quy định về phát triển công nghiệp
môi trường
(sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng
chịu tác động. Dự thảo quy định các vấn đề về phát triển công nghiệp môi trường
(công nghệ xử lý, tái chế chất thải; thiết
bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ yêu cầu bảo vệ môi trường
); các dự án được
ưu đãi, hỗ trợ
; cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển công
nghiệp môi trường (ưu  đãi về tiền thuê đất, huy động vốn, thuế thu
nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu
). Dự kiến khi ban hành sẽ tác động đến
các đối tượng là doanh  nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản
phẩm, dịch vụ bảo vệ môi trường.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo
đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo
nêu trên.

Toàn văn Dự thảo được
đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn
– Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội
trước
ngày
15/10/2015
để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn
bản góp ý vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế
VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 04. 35770632/ 04. 66836545; Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/
xdphapluat.vcci@gmail.com

Các ý kiến của
Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội sẽ được tổng hợp và đính kèm văn bản góp ý của VCCI gửi
Ban soạn thảo đồng thời được đăng tải tại website: www.vibonline.com.vn.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý
Doanh nghiệp/ Hiệp hội.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định quy định về về phát triển công nghiệp môi trường

Ngày nhập

27/09/2015

Đã xem

1426 lượt xem

Tờ trình dự thảo Nghị định quy định về về phát triển công nghiệp môi trường

Ngày nhập

27/09/2015

Đã xem

1426 lượt xem

Gợi ý góp ý dự thảo Nghị định quy định về phát triển công nghiệp môi trường

Ngày nhập

27/09/2015

Đã xem

1426 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com