Theo dõi (0)

Dự thảo Nghị định quy định về Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Ngày đăng: 14:44 26-09-2015 | 1036 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội

Hiện nay, Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định về Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo có sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến danh mục chịu phí, phương pháp tính, mức thu phí và việc quản lý, sử dụng phí BVMT. Dự kiến khi được ban hành, các quy định này sẽ tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp có hoạt động khai thác các loại khoáng sản là dầu thô, khí thiên nhiên, khí than, khoáng sản kim loại và khoáng sản không kim loại.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo nêu trên.

Toàn văn Dự thảo và Gợi ý góp ý được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 19/10/2015 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản góp ý vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 04. 35770632/ 04. 66836545; Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/ xdphapluat.vcci@gmail.com

Các ý kiến của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội sẽ được tổng hợp và đính kèm văn bản góp ý của VCCI gửi Ban soạn thảo đồng thời được đăng tải tại website: www.vibonline.com.vn.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội.[1] Thay thế Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 28/5/2011 về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản


Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định về Phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản

Ngày nhập

26/09/2015

Đã xem

1036 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Nghị định về Phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản

Ngày nhập

26/09/2015

Đã xem

1036 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com