Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

Ngày đăng: 16:42 10-06-2019 | 1483 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến hoạt động phá dỡ tàu biển,

Phạm vi điều chỉnh

Lĩnh vực nhập khẩu

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng [1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về nguyên tắc, điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại và thu hồi Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ; điều kiện, thủ tục quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động; phương án phá dỡ tàu biểnDự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến hoạt động phá dỡ tàu biển.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Tờ trình và Phụ lục được đính kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 02/07/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thay thế Nghị định 114/2014/NĐ-CP và Điều 4 Nghị định 147/2018/NĐ-CP quy định về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng.

Phiên bản 1

Tờ trình

Ngày nhập

10/06/2019

Đã xem

1483 lượt xem

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

10/06/2019

Đã xem

1483 lượt xem

Phụ lục

Ngày nhập

10/06/2019

Đã xem

1483 lượt xem

Bảng so sánh Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

10/06/2019

Đã xem

1483 lượt xem

Công văn xin ý kiến

Ngày nhập

10/06/2019

Đã xem

1483 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com