Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định Quy định lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Ngày đăng: 14:25 03-01-2018 | 4498 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Tất cả các doanh nghiệp có hoạt động phát thải khí nhà kính, hấp thụ khí nhà kính trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.,

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính thuộc lĩnh vực: năng lượng, nông nghiệp, quản lý chất thải, sử dụng đất - thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp và các lĩnh vực khác có phát thải khí nhà kính, hấp thụ khí nhà kính; hoạt động kiểm kê khí nhà kính; hoạt động đo đạc, báo cáo, thẩm tra mức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và quản lý nhà nước giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tại Việt Nam.

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem nội dung chi tiết của Dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo NĐ Lộ trình khí nhà kính

Ngày nhập

03/01/2018

Đã xem

4498 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com