Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai

Ngày đăng: 17:13 02-10-2015 | 1169 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định sửa đổi các Nghị định về đất đai, đề cập đến các vấn đề như: xác định mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, xác định giá đất, cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, góp vốn vào doanh nghiệp bằng đất, cho thuê, thế chấp tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng dự án đầu tư gắn liền với đất, chuyển nhượng đất nông nghiệp, sử dụng đất trong khu công nghiệp, điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn đất đai, điều kiện chuyển nhượng của dự án nhà ở. Dự kiến khi ban hành sẽ tác động đến các doanh nghiệp được giao đất, cho thuê đất (trong và ngoài khu công nghiệp); doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, văn phòng công chứng, văn phòng luật sư, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, ngân hàng…

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo nêu trên.

Toàn văn Dự thảo và gợi ý góp ý được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 19/10/2015 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản góp ý vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 04. 35770632/ 04. 66836545; Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/ xdphapluat.vcci@gmail.com

Các ý kiến của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội sẽ được tổng hợp và đính kèm văn bản góp ý của VCCI gửi Ban soạn thảo đồng thời được đăng tải tại website: www.vibonline.com.vn.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai

Ngày nhập

02/10/2015

Đã xem

1169 lượt xem

Gợi ý góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai

Ngày nhập

02/10/2015

Đã xem

1169 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com