Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Ngày đăng: 11:45 17-09-2019 | 11257 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công an

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Các tổ chức kinh doanh dịch vụ PCCC và các tổ chức khác có liên quan trong hoạt động PCCC,

Phạm vi điều chỉnh

Các quy định về cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC; điều kiện an toàn về PCCC; cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ; yêu cầu PCCC khi lập quy hoạch, dự án xây dựng hoặc cải tạo; kinh doanh dịch vụ PCCC

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Công An đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC; điều kiện an toàn về PCCC; cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ; yêu cầu PCCC khi lập quy hoạch, dự án xây dựng hoặc cải tạo; kinh doanh dịch vụ PCCC… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tổ chức kinh doanh dịch vụ PCCC và các tổ chức khác có liên quan trong hoạt động PCCC.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảoTờ trình được đăng tải dưới đây. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 08/10/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/ xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Lĩnh vực liên quan

Bộ Công an, Phòng cháy chữa cháy

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Nghị định quy định chi tiết Luật Phòng cháy chữa cháy

Ngày nhập

17/09/2019

Đã xem

11257 lượt xem

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Phòng cháy chữa cháy

Ngày nhập

17/09/2019

Đã xem

11257 lượt xem

Dự thảo Phụ lục và Biểu mẫu Nghị định quy định chi tiết Luật Phòng cháy chữa cháy

Ngày nhập

17/09/2019

Đã xem

11257 lượt xem

Dự thảo Tờ trình Nghị định quy định chi tiết Luật Phòng cháy chữa cháy

Ngày nhập

17/09/2019

Đã xem

11257 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Công an

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com