Theo dõi (1)

Đề cương Dự thảo Nghị định khuyến khích phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp

Ngày đăng: 14:51 01-12-2020 | 462 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, cá nhân sử dụng, vận hành; đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; cung cấp dịch vụ cơ giới hóa; đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng nông nghiệp phục vụ cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp,

Phạm vi điều chỉnh

nội dung, tiêu chí và cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển cơ giới hóa trong từng khâu và đồng bộ theo chuỗi liên kết từ sản xuất cây, con giống đến nuôi trồng, chăm sóc, thu hoạch; đến sơ chế, bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản và phụ phẩm nông nghiệp (gọi tắt là chế biến nông sản).

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Đề cương Dự thảo Nghị định khuyến khích phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: nội dung, tiêu chí đánh giá năng lực cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệpcác cơ chế, chính sách, trình tự, thủ tục hỗ trợ cơ giới hóa nông nghiệp. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng hoạt động của c doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, cá nhân sử dụng, vận hành; cung cấp dịch vụ cơ giới hóa; đào tạo nguồn nhân lực xây dựng; đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, diêm nghiệp).

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Tờ trình và Phụ lục được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 17/12/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Doanh nghiệp

Ngày nhập

01/12/2020

Đã xem

462 lượt xem

Dự thảo Đề cương Nghị định

Ngày nhập

01/12/2020

Đã xem

462 lượt xem

Phụ lục 1

Ngày nhập

01/12/2020

Đã xem

462 lượt xem

Phụ lục 2

Ngày nhập

01/12/2020

Đã xem

462 lượt xem

Tờ trình

Ngày nhập

01/12/2020

Đã xem

462 lượt xem

Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động

Ngày nhập

01/12/2020

Đã xem

462 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 6

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com