Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc

Ngày đăng: 09:10 12-03-2020 | 18422 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Xây dựng

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Các tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc,

Phạm vi điều chỉnh

(i) Quản lý nhà nước về kiến trúc (quản lý công trình kiến trúc có giá trị, quy chế quản lý kiến trúc, thi tuyển phương án kiến trúc…) và (ii) Hành nghề kiến trúc (chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư; hành nghề kiến trúc sư của người ngước ngoài tại Việt Nam…)

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Xây dựng đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định chi tiết 02 nội dung về: (i) Quản lý nhà nước về kiến trúc (quản lý công trình kiến trúc có giá trị, quy chế quản lý kiến trúc, thi tuyển phương án kiến trúc…) và (ii) Hành nghề kiến trúc (chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư; hành nghề kiến trúc sư của người ngước ngoài tại Việt Nam…).  Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 31/03/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Kiến trúc

Ngày nhập

12/03/2020

Đã xem

18422 lượt xem

Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Kiến trúc

Ngày nhập

12/03/2020

Đã xem

18422 lượt xem

Phụ lục Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Kiến trúc

Ngày nhập

12/03/2020

Đã xem

18422 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Xây dựng

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com