Theo dõi (1)

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Ngày đăng: 14:48 27-06-2019 | 37668 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Xây dựng

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                          

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang xây dựng Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về: các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đầu tư xây dựng; phân nhóm công trình; thẩm định dự án, thiết kế xây dựng; cấp phép xây dựng; quản lý trật tự xây dựnggiám sát thi công xây dựng công trình…Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các doanh nghiệp có hoạt động đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Thuyết minh và Phụ lục được đính kèm bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 18/07/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Ngày nhập

27/06/2019

Đã xem

37668 lượt xem

Thuyết minh nội dung dự thảo

Ngày nhập

27/06/2019

Đã xem

37668 lượt xem

Phụ lục

Ngày nhập

27/06/2019

Đã xem

37668 lượt xem

Phiếu lấy ý kiến

Ngày nhập

27/06/2019

Đã xem

37668 lượt xem

Công văn xin ý kiến DT Luật sửa đổi Luật Xây dựng

Ngày nhập

27/06/2019

Đã xem

37668 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Xây dựng

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com