Theo dõi (0)

Đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Ngày đăng: 09:34 10-09-2015 | 1352 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội

Hiện nay, Bộ Công Thương đang đề xuất một số nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Dự kiến sửa đổi) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Theo dự kiến, Bộ Tài chính sẽ sửa đổi, bổ sung các vấn đề về điều kiện phát hành trái phiếu đối với doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp trong quá trình tái cơ cấu, doanh nghiệp theo mô hình công ty mẹ - con; công bố thông tin phát hành trái phiếu;  đăng ký, lưu ký trái phiếu tập trung và đăng ký chương trình phát hành trái phiếu trung hạn. Dự kiến các nội dung này sẽ có thể làm tăng chi phí phát hành trái phiếu của doanh nghiệp.

Vì vậy, để định hướng sửa đổi Nghị định nói trên phù hợp với lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với các nội dung Dự kiến sửa đổi và/hoặc đề xuất các nội dung khác cần sửa đổi

Toàn văn Dự kiến sửa đổi và Gợi ý góp ý được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 30/09/2015 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản góp ý vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 04. 35770632/ 04. 66836545; Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/ xdphapluat.vcci@gmail.com

Các ý kiến của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội sẽ được tổng hợp và đính kèm văn bản góp ý của VCCI gửi Ban soạn thảo đồng thời được đăng tải tại website: www.vibonline.com.vn.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Ngày nhập

10/09/2015

Đã xem

1352 lượt xem

Gợi ý góp ý Đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Ngày nhập

10/09/2015

Đã xem

1352 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com