Tìm kiếm trên 2780 dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

2780 Dự thảo
5288 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại.

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư thu phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành…