Theo dõi (1)

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến

Ngày đăng: 17:48 22-08-2023 | 794 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất E-UTRA và các tổ chức đánh giá sự phù hợp thiết bị nêu trên.,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất – Phần truy nhập vô tuyến (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động (lần 2). So với quy định hiện hành và Dự thảo phiên bản trước[1], Dự thảo bổ sung yêu cầu tính năng VoLTE với điện thoại di động có công nghệ E-ULTRA… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất E-UTRA và các tổ chức đánh giá sự phù hợp thiết bị nêu trên.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 12/09/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Phiên bản Dự thảo tháng 01/2023, được đăng tải và lấy ý kiến tại địa chỉ https://vibonline.com.vn/du_thao/du-thao-thong-tu-ban-hanh-qcvn-ve-thiet-bi-dau-cuoi-thong-tin-di-dong-mat-dat-phan-truy-nhap-vo-tuyen

Phiên bản 1

Dự thảo Quy chuẩn

Ngày nhập

22/08/2023

Đã xem

794 lượt xem

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn

Ngày nhập

22/08/2023

Đã xem

794 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Quy chuẩn

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com