Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2015/TT-NHNN quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng

Ngày đăng: 16:31 22-08-2023 | 1192 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các tổ chức tín dụng và các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2015/TT-NHNN quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. So với quy định hiện hành, Dự thảo bổ sung quy định về đối tượng ngân hàng 100% vốn nước ngoài vào khái niệm đơn vị phụ thuộc tổ chức tín dụng; cắt giảm một số thành phần hồ sơphân quyền cho địa phương với thủ tục đề nghị cấp mã ngân hàng. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức tín dụng và các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 12/9/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

22/08/2023

Đã xem

1192 lượt xem

Bản thuyết minh, so sánh (1)

Ngày nhập

22/08/2023

Đã xem

1192 lượt xem

Bản thuyết minh, so sánh (2)

Ngày nhập

22/08/2023

Đã xem

1192 lượt xem

Phụ lục 1

Ngày nhập

22/08/2023

Đã xem

1192 lượt xem

Phụ lục 2

Ngày nhập

22/08/2023

Đã xem

1192 lượt xem

Phụ lục 3

Ngày nhập

22/08/2023

Đã xem

1192 lượt xem

Phụ lục 4

Ngày nhập

22/08/2023

Đã xem

1192 lượt xem

Phụ lục 5

Ngày nhập

22/08/2023

Đã xem

1192 lượt xem

Phụ lục 6

Ngày nhập

22/08/2023

Đã xem

1192 lượt xem

Phụ lục 7

Ngày nhập

22/08/2023

Đã xem

1192 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 10

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com