Tin mới nhất

Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2019

Thứ Năm 09:01 26-12-2019

Loạt báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh là một sáng kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhằm định kỳ hàng năm ghi lại bức tranh pháp luật kinh doanh của Việt Nam trong mỗi 6 tháng hoặc một năm. Sáng kiến này được…

Kinh doanh tại Việt Nam – Đánh giá của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Thứ Năm 13:57 19-12-2019

Báo cáo này là bức tranh về môi trường kinh doanh đối với doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ từ cuộc điều tra doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Đây có thể xem là một trong những Báo cáo đầu tiên đưa ra đánh giá về môi trường kinh…

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 02 năm 2019 và Nghị quyết 35 năm 2016 của Chính phủ – Góc nhìn từ doanh nghiệp

Thứ Ba 13:12 17-12-2019

Ấn phẩm này phác hoạ bức tranh thực tiễn về môi trường kinh doanh của Việt Nam trong năm 2019, đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp về việc các bộ ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 02 năm 2019 và Nghị quyết…

TÓM TẮT KIẾN NGHỊ SƠ BỘ TĂNG CƯỜNG TIẾP CẬN DỊCH VỤ HỖ TRỢ KINH DOANH ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NỮ TẠI VIỆT NAM

Thứ Hai 11:11 25-03-2019

      Chương trình “Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam” (Aus4Reform) được thực hiện theo Thỏa thuận tài trợ ngày 21 tháng 11 năm 2017 giữa Chính phủ Australia và Chính phủ Việt Nam nhằm mục tiêu hỗ trợ các cơ quan Việt Nam đạt được…

Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh 2018

Thứ Ba 14:40 15-01-2019

Loạt báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh là một sáng kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhằm ghi lại bức tranh pháp luật kinh doanh của Việt Nam trong mỗi 6 tháng hoặc 1 năm. Sáng kiến này được bắt đầu từ đầu…

BÁO CÁO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 19 VÀ NGHỊ QUYẾT 35 VỀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Thứ Năm 10:26 22-11-2018

BÁO CÁO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 19 VÀ NGHỊ QUYẾT 35 VỀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP Báo cáo mà các bạn đang cầm trên tay là một sáng kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhằm tăng cường tiếng nói,…

Báo cáo Điểm lại pháp luật kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018

Thứ Hai 11:36 22-10-2018

BÁO CÁO ĐIỂM LẠI PHÁP LUẬT KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 Đầu năm 2018, tại phiên đối thoại chính sách cấp cao của Diễn đàn Kinh tế Việt Nam, khi được hỏi về giải pháp, quyết sách nào cho nền kinh tế Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ…

BÁO CÁO RÀ SOÁT ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VÀ QUYỀN TỰ DO KINH DOANH Ở VIỆT NAM

Thứ Hai 11:16 26-03-2018

BÁO CÁO RÀ SOÁT ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VÀ QUYỀN TỰ DO KINH DOANH Ở VIỆT NAM   Lời nói đầu “Quyền tự do kinh doanh” lần đầu tiên được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1992 và tiếp tục được tái khẳng định theo hướng rộng hơn trong Hiến…

BÁO CÁO BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ KHUYẾN NGHỊ TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG PHÁP LUẬT

Thứ Sáu 14:31 29-09-2017

BÁO CÁO BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ KHUYẾN NGHỊ TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG PHÁP LUẬT  

CẨM NANG QUY TRÌNH VÀ KỸ NĂNG THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

Thứ Sáu 11:12 29-09-2017

CẨM NĂNG QUY TRÌNH VÀ KỸ NĂNG THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP Cuốn cẩm nang QUY TRÌNH VÀ KỸ NĂNG THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP là một ấn phẩm trong khuôn khổ Dự án Dự…