VCCI_Góp ý Dự thảo Nghị định về lộ trình và phương thức tham gia hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính toàn cầu

Thứ Tư 10:59 27-11-2019

Kính gửi:  Cục Biến đổi Khí hậu – Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trả lời Công văn số 4027/BTNMT-BĐKH ngày 19/08/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị góp ý Dự thảo Nghị định quy định về lộ trình và phương thức tham gia hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính toàn cầu (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, có ý kiến ban đầu như sau:

  1. Kiểm kê khí nhà kính với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

Điều 21.1.a Dự thảo quy định cơ quan nhà nước có trách nhiệm kiểm kê khí nhà kính với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Tuy nhiên, Dự thảo lại chưa quy định cách thức thực hiện, cụ thể là các cơ sở này phải cung cấp những số liệu nào cho cơ quan nhà nước, và phương thức cung cấp như thế nào. Do vây, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định về vấn đề trên.

  1. Sử dụng từ ngữ không đồng nhất

Điều 21 Dự thảo quy định “các cơ sở thuộc Danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính lớn” phải có nghĩa vụ báo cáo định kỳ. Và nghĩa vụ này chỉ áp dụng với các cơ sở phát thải khí nhà kính lớn. Trong khi đó, điều 31 Dự thảo nhắc lại về trách nhiệm này, nhưng sử dụng cụm từ “các cơ sở thuộc Danh mục các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải báo cáo phát thải khí nhà kính định kỳ”. Do đó, để tránh tạo ra các cách hiểu không thống nhất, đề nghị cơ quan soạn thảo sử dụng thống nhất một thuật ngữ.

  1. Phương pháp đo đạc mức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở

Điều 23.1.a Dự thảo quy định việc đo đạc, xác định mức phát thải phải sử dụng phương pháp được quốc tế công nhận. Tuy nhiên, Dự thảo chưa có quy định xác định cụ thể phương pháp được quốc tế công nhận là phương pháp nào. Đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ vấn đề này.

  1. Hướng dẫn đo đạc, báo cáo mức giảm nhẹ phát thải nhà kính

Điều 24.3 Dự thảo quy định các Bộ chuyên ngành xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về đo đạc, báo cáo với các lĩnh vực chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của mình. Quy định này chưa rõ ràng ở điểm hướng dẫn kỹ thuật này chỉ áp dụng cho việc đo đạc, báo cáo cấp ngành hay áp dụng cho cả cấp ngành và cấp cơ sở. Đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ vấn đề này.

Trong trường hợp hướng dẫn kỹ thuật được áp dụng cho việc đo đạc, báo cáo ở cấp cơ sở, đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ việc cấp cơ sở thực hiện đo đạc, báo cáo theo phương pháp được quốc tế công nhận hay phương pháp do Bộ chuyên ngành ban hành.

  1. Trách nhiệm xây dựng báo cáo về mức giảm phát thải

Điều 23.1.b Dự thảo quy định trách nhiệm của cơ sở trong việc xây dựng báo cáo về mức giảm phát thải. Quy định này cần xem xét lại ở hai điểm sau:

Thứ nhất, việc dẫn chiếu mâu thuẫn với nhau. Điều 14 Dự thảo quy định kế hoạch giảm nhẹ phát thải không thực hiện ở cấp cơ sở. Trong khi đó điều 23.1.b lại quy định báo cáo theo tiến độ của kế hoạch giảm nhẹ phát thải cấp cơ sở;

Thứ hai, quy định chưa minh bạch. Dự thảo quy định báo cáo này phải gửi về cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp ngành, cấp tỉnh. Tuy nhiên, Dự thảo lại không quy định rõ cơ quan có thẩm quyền là ai (ví dụ: ở cấp ngành là Bộ hay Cục). Đồng thời, Dự thảo cũng chưa quy định về trình tự, thủ tục, thời gian gửi báo cáo này, trong khi việc quy định thủ tục hành chính ở cấp Thông tư bị cấm theo điều 14.4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi, bổ sung quy định về các nội dung trên.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về Dự thảo Nghị định quy định về lộ trình và phương thức tham gia hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính toàn cầu. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo này.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.