VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư về thu lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp - VIB OnlineVIB Online

VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư về thu lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Thứ Năm 09:32 04-02-2021

Kính gửi:  Tổng cục Thuế – Bộ Tài chính,

Trả lời Công văn số 12453/BTC-TCT ngày 09/10/2020 của Bộ Tài chính về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về thu lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, có ý kiến ban đầu như sau:

  1. Trách nhiệm của công ty mẹ có vốn góp tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn

Điều 3.2.2.b Dự thảo quy định công ty mẹ là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có vốn góp tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có trách nhiệm biểu quyết chi trả cổ tức. Quy định này dường như chưa phù hợp vì can thiệp trực tiếp vào việc quản lý điều hành và kinh doanh của các doanh nghiệp Nhà nước này. Trong khi đó, Điều 5.4 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước không được can thiệp trực tiếp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc để bỏ quy định này.

  1. Thu vào Ngân sách nhà nước đối với cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước tại các công ty có vốn góp nhà nước

Điều 4.a Dự thảo quy định số cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước phải nộp vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, quy định này có thể chưa thực sự phù hợp trong trường hợp cổ tức được chia bằng cổ phiếu. Trong trường hợp này, để nộp vào ngân sách nhà nước, cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp phải thực hiện bán số cổ phần này để thu về tiền mặt. Điều này có thể dẫn đến nguy cơ thất thoát cho ngân sách nhà nước khi số tiền thu về từ việc bán cổ phiếu bắt buộc (và được thực hiện trong một thời gian ngắn nhất định) có thể ít hơn giá trị thực của số cổ phiếu đó. Ngoài ra, việc này cũng có thể dẫn đến tình trạng giảm dần tỷ lệ sở hữu của Nhà nước tại các công ty này. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi quy định này theo hướng trong trường hợp cổ tức được chia bằng cổ phiếu, cơ quan đại diện chủ sở hữu có quyền quyết định việc giữ hay bán phần cổ phần này. Nếu cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định bán thì phần tiền thu về được nộp vào ngân sách nhà nước.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về thu lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo này.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.