VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

Thứ Ba 09:59 08-05-2018

Kính gửi: Cục Quản lý dược – Bộ Y tế

Trả lời Công văn số 901/BYT-QLD ngày 09/02/2018 của Bộ Y tế về việc lấy ý kiến Dự thảo Thông tư của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), sau khi tham khảo ý kiến của một số doanh nghiệp và chuyên gia, có một số ý kiến góp ý như sau:

  1. Đối với đấu thầu thuốc tập trung

Trong quy trình đấu thầu tập trung (cả ở cấp trung ương và địa phương), Dự thảo chưa có quy định chi tiết về các thời gian để thực hiện các giai đoạn đấu thầu, trong khi đó ở phần đấu thầu phân tán lại có quy định đầy đủ về thời gian. Đây là những quy định rất quan trọng, bảo đảm quá trình đấu thầu diễn ra nhanh chóng, nhưng vẫn bảo đảm đủ thời gian để các bên tham gia chuẩn bị hồ sơ thầu. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung các quy định về thời gian thực hiện các công đoạn trong hoạt động đấu thầu thuốc tập trung, cụ thể như sau:

  • Thời gian tối đa để tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc và xây dựng kế hoạch gửi Trung tâm mua sắm tập trung
  • Thời gian tối đa để lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
  • Thời gian tối thiểu đăng công khai thông tin mời thầu
  1. Đối với đấu thầu thuốc riêng lẻ

Thứ nhất, Điều 8.2 quy định thời hạn thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ các tài liệu có liên quan. Tuy nhiên, để bảo đảm tiến độ thực hiện mua sắm, tránh tình trạng thiếu thuốc tạm thời, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định nếu sau 20 ngày cơ quan có thẩm quyền thẩm định không trả lời thì coi như đồng ý với kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã trình.

Thứ hai, Điều 11.1 quy định áp dụng đấu thầu hạn chế đối với trường hợp gói thầu mua thuốc có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc có tính đặc thù mà chỉ có một số nhà thầu đáp ứng được yêu cầu. Đây là một quy định hết sức chung chung, không có tiêu chí cụ thể xác định “thuốc có yêu cầu cao về kỹ thuật”; “thuốc có tính đặc thù”. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung quy định giúp làm rõ thế nào là yêu cầu cao về kỹ thuật; thế nào là có tính đặc thù mà chỉ có một số nhà thầu đáp ứng được yêu cầu. Nếu không quy định được một cách rõ ràng, cụ thể về những nội dung này, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bỏ quy định này. Đấu thầu hạn chế chỉ nên áp dụng khi có những căn cứ xác đáng, thuyết phục.

Trên đây là một số ý kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về Dự thảo Thông tư quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập. Kính mong cơ quan soạn thảo xem xét, cân nhắc.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.