VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư về Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng với chữ ký số

Thứ Năm 16:41 14-11-2019

Kính gửi:  Vụ Khoa học và Công nghệ

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trả lời Công văn số 2986/BTTTT-KHCN ngày 05/09/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số trên thiết bị di động (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, có ý kiến ban đầu như sau:

  1. Mối quan hệ giữa Dự thảo và Thông tư 06/2015/TT-BTTTT

Dự thảo dự kiến áp dụng cho chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số trên thiết bị di động. Lý do của việc ban hành Dự thảo được lý giải là vì các dịch vụ chứng thực chữ ký số qua thiết bị di động có những đặc thù riêng nên cần có các tiêu chuẩn kỹ thuật mà Thông tư 06/2015/TT-BTTTT[1] (Thông tư 06) chưa quy định. Tuy nhiên, điều 1 Thông tư 06 quy định áp dụng cho chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, nghĩa là có thể áp dụng Thông tư 06 cho cả phương thức truyền thống và phương thức qua thiết bị di động. Do vậy, để tránh khả năng áp dụng chồng chéo, không thống nhất, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định theo hướng không áp dụng Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc tại Thông tư 06 với chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số trên thiết bị di động thuộc phạm vi điều chỉnh của Dự thảo này.

  1. Sửa đổi, bổ sung Danh mục tiêu chuẩn áp dụng bắt buộc

Điều 3 Dự thảo quy định Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét sửa đổi, bổ sung Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng theo thời kỳ. Tuy nhiên, quy định này chưa minh bạch vì không rõ “theo thời kỳ” là thời kỳ nào, khoảng thời gian bao nhiêu năm. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo quy định rõ khoảng thời gian tiến hành cập nhật, sửa đổi.

  1. Tiếp nhận, xử lý kiến nghị của doanh nghiệp

Dự thảo hiện chưa có quy định về việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng. Điều này có thể gây khó khăn cho doanh nghiệp khi muốn áp dụng tiêu chuẩn tương đương hoặc tiêu chuẩn mới cho sản phẩm của mình. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định về việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến Danh mục theo hướng nếu Vụ Khoa học và Công nghệ hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được kiến nghị thì Vụ sẽ tiến hành rà soát, đánh giá để kiến nghị Bộ sửa đổi Danh mục.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về Dự thảo Thông tư quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số trên thiết bị di động. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo này.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

[1] Thông tư số 06/2015/TT-BTTTT quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.