VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư tái cấp vốn cho tổ chức tín dụng cho VNA vay

Thứ Ba 17:16 23-03-2021

Kính gửi: Vụ Chính sách tiền tệ – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Trả lời Công văn số 1325/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 03/03/2021 về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho VNA vay, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có một số ý kiến như sau:

Việc nhanh chóng ban hành Thông tư này là hết sức cần thiết, tuy nhiên cần lưu ý là Nghị quyết 135/2020/QH14 của Quốc hội và Nghị quyết 194/NQ-CP của Chính phủ chỉ quy định việc Ngân hàng nhà nước sẽ tái cấp vốn cho các tổ chức tín dụng cho VNA vay nợ, nhưng không xác định rõ việc tái cấp vốn này là dành cho các khoản nợ trước hay sau khi Quyết định tái cấp vốn của Thủ tướng có hiệu lực. Việc tái cấp vốn nếu áp dụng cho cả các khoản vay trước khi Quyết định có hiệu lực thì có thể sẽ nảy sinh bất cập. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2020, tính đến hết tháng 9/2020, VNA đang có nợ phải trả là 55.760 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn và dài hạn đều lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Số tiền này lớn hơn rất nhiều con số 4.000 tỷ mà Ngân hàng nhà nước dự định tái cấp vốn cho các tổ chức tín dụng. Điều 7 của Dự thảo Thông tư đang quy định nguyên tắc giải ngân là “đến trước được trước”. Nếu vào thời điểm Quyết định của Thủ tướng (hoặc Thông tư này) có hiệu lực, các tổ chức tín dụng đồng loạt nộp hồ sơ yêu cầu giải ngân cho cả những khoản vay trước đó thì sẽ nảy sinh vướng mắc không thực hiện được. Để tránh hiểu nhầm gây vướng mắc trên thực tiễn, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định xác định rõ việc tái cấp vốn chỉ dành cho các khoản vay phát sinh sau khi Quyết định tái cấp vốn của Thủ tướng có hiệu lực.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của VCCI về Dự thảo Thông tư. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.