VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thứ Ba 11:18 23-04-2019

Kính gửi: Vụ Khoa học và Công nghệ – Bộ Thông tin và Truyền thông

Trả lời Công văn số 806/BTTTT-KH ngày 22/03/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, có một số ý kiến như sau:

  1. Thiết bị điện thoại không dây loại kéo dài thuê bao vô tuyến DECT (Mục 1.1)

Theo ý kiến của nhiều doanh nghiệp, đây là các sản phẩm “điện thoại mẹ con kéo dài”, thường được nhập khẩu về Việt Nam. Những thiết bị này có nguy cơ gây mất an toàn khi trùng tần số với các thiết bị khác, do mỗi quốc gia có quy hoạch tần số khác nhau. Trong khi đó, Việt Nam đã có quy định kiểm soát chặt chẽ về cấp phép tần số. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo chuyển sản phẩm này sang diện công bố hợp quy (tương tự như đối với thiết bị vô tuyến điểm – đa điểm, điện thoại VHF, điện thoại vô tuyến MF, HF và UHF).

  1. Thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn (Mục 2.3)

Theo ý kiến của các doanh nghiệp, các thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn được sử dụng cho rất nhiều mục đích khác nhau như sạc không dây, các thiết bị đo, thiết bị điều khiển không dây (ví dụ như điều khiển ô tô đồ chơi trẻ em), cảm biến lùi trên ô tô, tai nghe không dây, microphone không dây, loa không dây, chìa khoá điện ô tô, chìa khoá cửa cuốn… Tuy nhiên, do cự ly sử dụng rất ngắn (chỉ vài centimet cho đến tối đa hơn trăm mét) nên các thiết bị này hầu như không ứng dụng trong thông tin liên lạc mạng viễn thông. Bởi vậy, các thiết bị này hầu như không có nguy cơ phát tán thông tin độc hại trên mạng viễn thông. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo chuyển các thiết bị này sang diện công bố hợp quy.

  1. Thiết bị thu-phát cự ly ngắn khác (Mục 2.3.1)

Mục 2.3.1 có liệt kê các “thiết bị thu-phát vô tuyến cự ly ngắn khác” khi đề cập đến các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho các thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn tại mục 2.3. Bên cạnh đó, Mục 2.3.9 cũng có quy định về “thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn khác” và được giải thích là “thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn không được liệt kê, hoặc đã được liệt kê nhưng không thuộc phạm vi điều chỉnh của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng tương ứng tại mục 2.3 của Danh mục tại Phụ lục I của Thông tư này”. Có thể nhận thấy rằng có sự trùng lặp về thông tin khi cả mục 2.3.1 và mục 2.3.9 đều có quy định cho các thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn hoạt động tại dải tần từ 9kHz đến 40GHz, do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh lại theo hướng không liệt kê “thiết bị thu-phát vô tuyến cự ly ngắn khác” tại mục 2.3.1.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan./.