VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Thứ Hai 16:58 20-05-2019

Kính gửi: Cục Hóa chất – Bộ Công Thương

Trả lời Công văn số 2474/BCT-HC ngày 10/04/2019 của Bộ Công Thương về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), sau khi tham vấn ý kiến của doanh nghiệp và chuyên gia, có một số ý kiến ban đầu như sau:

  1. Thủ tục xin bổ sung vật liệu nổ công nghiệp mới vào Danh mục vật liệu nổ công nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng tại Việt Nam

Điều 3.2 của Dự thảo có quy đinh, trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ mới chưa có trong Danh mục quy định tại Phụ lục I thì gửi văn bản đăng ký đến Bộ Công Thương để xin bổ sung vào Danh mục. Đây là một thủ tục hành chính, vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung đầy đủ các quy định phù hợp với Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính.

  1. Nghĩa vụ báo cáo định kỳ

Điều 18.2 của Dự thảo quy định doanh nghiệp sản xuất tiền chất thuốc nổ phải báo cáo Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp theo Mẫu 1 Phụ lục IX, còn doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ phải báo cáo Cục Hoá chất theo Mẫu 06, Phụ lục IX. Trên thực tế, có nhiều doanh nghiệp vừa sản xuất vừa kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ. Quy định như vậy sẽ làm các doanh nghiệp này phải báo cáo hai lần cho hai cơ quan trong cùng Bộ Công Thương. Đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi quy định theo hướng doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu tiền chất thuốc nổ chỉ phải nộp một báo cáo về Bộ Công Thương, các cơ quan trong Bộ chủ động phối hợp với nhau để trao đổi thông tin.

  1. Mẫu văn bản đề nghị cấp phép

Dự thảo đưa ra hai mẫu đơn đề nghị cấp phép tại mẫu 1a và mẫu 1b. Tuy nhiên, dự thảo lại chưa quy định rõ trường hợp xin giấy phép nào thì áp dụng mẫu đơn nào. Đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ điều này.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về Dự thảo Thông tư quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo này.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

Các văn bản liên quan