VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý thức ăn chăn nuôi

Thứ Ba 15:23 22-10-2019

Kính gửi: Cục Chăn nuôi

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trả lời Công văn số 5435/BNN-CN ngày 30/07/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị góp ý đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý thức ăn chăn nuôi (sau đây gọi tắt là Dự thảo), trên cơ sở tham khảo ý kiến chuyên gia và doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có một số ý kiến ban đầu như sau:

  1. Tập huấn nghiệp vụ lấy mẫu kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi

Điều 44.2 của Luật Chăn nuôi quy định “Người lấy mẫu thức ăn chăn nuôi phục vụ công tác quản lý nhà nước phải được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp chứng chỉ lấy mẫu thức ăn chăn nuôi.” Điều 3.2 của Dự thảo quy định “Người lấy mẫu thức ăn chăn nuôi phục vụ công tác quản lý nhà nước phải được Cục Chăn nuôi tập huấn nghiệp vụ và cấp chứng chỉ lấy mẫu thức ăn chăn nuôi”. Như vậy, so với quy định của Luật thì Dự thảo Thông tư đã bổ sung thêm việc người lấy mẫu phải được tập huấn và chỉ cho phép Cục Chăn nuôi tiến hành tập huấn mà không phải là bất kỳ một đơn vị nào khác.

Đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh quy định theo hướng như sau:

  • Cho phép một cá nhân có thể được cấp chứng chỉ mà không cần qua tập huấn, có thể bằng hình thức làm bài thi hoặc nộp hồ sơ kinh nghiệm.
  • Các đơn vị đã được chỉ định (hoặc uỷ quyền) kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi có thể tự tập huấn cho người lao động của mình và sau đó gửi hồ sơ cho Cục Chăn nuôi để được cấp chứng chỉ.
  • Bổ sung quy định xử lý thủ tục hành chính cấp chứng chỉ lấy mẫu thức ăn chăn nuôi, gồm thành phần hồ sơ nộp đơn đề nghị cấp chứng chỉ, thời gian làm thủ tục, trình tự thủ tục để giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính.
  1. Thức ăn chăn nuôi trong lưu thông không phải có tài liệu kèm theo

Điều 5.2 của Dự thảo quy định: “Thức ăn chăn nuôi là hàng rời khi lưu thông phải có tài liệu kèm theo được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này, trừ trường hợp thức ăn chăn nuôi truyền thốnghàng nông sản như ngô hạt, thóc, gạo, tấm, cám, hạt mỳ, hạt đậu, khoai, sắn hoặc sản phẩm khác từ trồng trọt chưa qua chế biến”. Không rõ vì sao cơ quan soạn thảo lại chỉ giới hạn các trường hợp không phải có tài liệu kèm theo phải “là hàng nông sản như ngô hạt, thóc, gạo, tấm, cám, hạt mỳ, hạt đậu, khoai, sắn hoặc sản phẩm khác từ trồng trọt chưa qua chế biến”, trong khi đã có danh mục thức ăn chăn nuôi truyền thống.

Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi quy định trên như sau: “Thức ăn chăn nuôi là hàng rời khi lưu thông phải có tài liệu kèm theo được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này, trừ trường hợp thức ăn chăn nuôi truyền thống.

  1. Tài liệu kèm theo thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng, thức ăn chăn nuôi tiêu thụ nội bộ

      Điều 5.3 của Dự thảo quy định thức ăn chăn nuôi tiêu thụ nội bộ khi lưu thông không phải ghi nhãn nhưng phải có dấu hiệu trên bao bì để tránh nhầm lẫn và phải có tài liệu kèm theo. Việc yêu cầu tài liệu kèm theo là không cần thiết vì đây chỉ là hoạt động nội bộ của một hoặc hai doanh nghiệp. Các doanh nghiệp này tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng đúng thức ăn chăn nuôi mà không ảnh hưởng đến các lợi ích công cộng. Do đó, sự can thiệp của Nhà nước là không cần thiết. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ quy định thức ăn chăn nuôi tiêu thụ nội bộ phải kèm theo tài liệu khi lưu thông.

  1. Báo cáo tình hình sản xuất thức ăn chăn nuôi

      Điều 6.1 của Dự thảo quy định việc báo cáo tình hình sản xuất thức ăn chăn nuôi áp dụng cả với cơ sở sản xuất thức ăn theo đặt hàng, thức ăn chăn nuôi tiêu thụ nội bộ. Trong khi đó, Điều 48.2.đ của Luật Chăn nuôi chỉ yêu cầu nghĩa vụ này đối với cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ nghĩa vụ báo cáo đối với cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng, thức ăn chăn nuôi tiêu thụ nội bộ.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý thức ăn chăn nuôi. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo này.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.