VCCI_Góp ý Dự thảo Nghị định cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Thứ Sáu 10:35 17-01-2020

Kính gửi: Cục Pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp, Bộ Công an

Trả lời Công văn số 2808/BCA-V03 ngày 05/12/2019 của Bộ Công an về việc tham gia ý kiến Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thực hiện cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), có một số ý kiến ban đầu như sau:

     Dự thảo đã đưa ra được 03 biện pháp cưỡng chế quan trọng đối với pháp nhân thương mại bị xử lý hình sự mà không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ bản án, quyết định của Toà án, gồm (1) phong toả tài khoản; (2) kê biên tài sản; (3) tạm giữ hoặc thu hồi tài liệu, chứng từ, thiết bị chứa dữ liệu điện tử, con dấu của pháp nhân thương mại.

Để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả và tính minh bạch của các biện pháp cưỡng chế, ngoài các biện pháp nên trên, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, sửa đổi bổ sung biện pháp thông báo và yêu cầu dừng giao dịch với pháp nhân thương mại thi hành án đến tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Trong nhiều trường hợp, pháp nhân thương mại tiếp tục thực hiện những hoạt động đã bị cấm trong bản án của Toà án, trong đó có những hoạt động cần có giao dịch với các tổ chức, cá nhân khác. Ví dụ, bản án yêu cầu pháp nhân thương mại dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng pháp nhân thương mại vẫn tiếp tục mua nguyên liệu, thuê vận chuyển, thuê quảng cáo, tiếp tục cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho các đơn vị bán lẻ hoặc khách hàng… Khi đó, cơ quan thi hành án hình sự cần có biện pháp thông báo đến cho các tổ chức, cá nhân đang giao dịch với pháp nhân thương mại và yêu cầu các tổ chức, cá nhân này dừng các giao dịch trên. Ví dụ, các bên cung cấp dịch vụ quảng cáo cho pháp nhân thương mại đang bị cấm kinh doanh sẽ phải dừng hoạt động quảng cáo cho pháp nhân này.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thực hiện cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan./.