VCCI góp ý về Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 245/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Thứ Ba 17:49 03-10-2017

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 11765/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 245/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có một số ý kiến như sau:

So với Thông tư 245 thì tất cả các phí quy định tại Dự thảo đều được giảm (mức giảm cao nhất là 1.000.000 đồng, thấp nhất là 50.000 đồng). Việc giảm mức phí này đã thể hiện được tinh thần tháo gỡ khó khăn và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, để mức phí thực sự phù hợp và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đề nghị Ban soạn thảo xem xét, cân nhắc vấn đề sau:

Dự thảo quy định phí thẩm định cấp, cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện: 20.500.000 đồng/lần; do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện là 1.200.000 đồng. Mức phí do Bộ cấp dự kiến gấp 17 lần so với mức phí do Sở cấp.

Theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP[1] thì:

  • Sở sẽ cấp giấy chứng nhận cho các tổ chức huấn luyện “Hạng A do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp do địa phương quản lý”
  • Bộ sẽ cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp còn lại (Điều 27)

Như vậy, loại giấy chứng nhận mà Sở và Bộ cấp là khác nhau. Mức phí khác nhau của hoạt động cấp giấy chứng nhận giữa Sở và Bộ, vì vậy, có thể là do sự khác nhau trong tính chất phức tạp của hai nhóm hồ sơ cấp phép. Tuy nhiên thật khó để lý giải, về mức chênh lệch quá lớn của phí thẩm định cấp giấy chứng nhận giữa cơ quan trung ương và cơ quan địa phương, trong khi hồ sơ, tài liệu cũng như thời gian thẩm định được quy định chung (tương tự nhau) và hoạt động thẩm định đều là dựa trên hồ sơ (không có kiểm tra thực tế).

Để đảm bảo tính hợp lý, đề nghị Ban soạn thảo giải trình sự khác biệt về các mức phí nói trên. Trường hợp không có căn cứ thuyết phục về sự khác biệt rõ ràng trong khối lượng và tính chất thẩm định thì đề nghị giảm mức phí đối với các trường hợp cấp phép bởi Bộ xuống tương đương với mức phí cho các trường hợp Sở cấp phép. Trường hợp có thể giải trình về khối lượng công việc thẩm định (ở Bộ phức tạp hơn ở Sở) thì đề nghị xem xét giảm mức phí ở cấp Bộ xuống (ví dụ, không cao quá 3-5 lần so với mức của Sở).

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 245/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.

[1] Nghị định 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động