THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN

Thứ Tư 09:38 16-09-2020

Hà nội ngày 16  tháng 9 năm 2020

THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN

         

Kính gửi: Quý Ông/Bà

Trong khuôn khổ chương trình “Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam” (Chương trình Aus4Reform) được thực hiện theo Thỏa thuận tài trợ ngày 21 tháng 11 năm 2017 giữa Chính phủ Australia và Chính phủ Việt Nam nhằm mục tiêu nhằm hỗ trợ các cơ quan Việt Nam đạt được các mục tiêu của Đề án tái cơ cấu kinh tế của Chính phủ Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chịu trách nhiệm thực hiện Chương trình “Hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân nhỏ và siêu nhỏ tiếp cận và tận dụng hiệu quả các chính sách hỗ trợ nhằm ứng phó kịp thời với tác động của dịch Covid 19”. Để thực hiện hoạt động này, Dự án cần tuyển chọn 01 Nhà cung cấp xây dựng website: Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ vượt qua tác động của đại dịch Covid-19. Các thông cụ thể đã được chi tiết trong điều khoản tham chiếu đính kèm. Các ứng viên sẽ được đánh giá đựa trên các tiêu chuẩn cụ thể đính kèm theo thư mời thầu này.

Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:

Ban Pháp chế – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Email: chibl@vcci.com.vn

Điện thoại: 04 35770632 Chị Bùi Linh Chi

Thời hạn nộp hồ sơ: trước 17 giờ ngày 28 tháng 09 năm 2020

Trân trọng cảm ơn.

___________________________

Đậu Anh Tuấn

Giám đốc Dự án

 

Để xem toàn văn Thư mời, vui lòng tải Tại đây.