Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo “Tự chủ kinh tế trong một thế giới phụ thuộc lẫn nhau”

Thời gian tổ chức Từ 03-03-2017 00:00:00

Địa điểm

Tòa nhà VCCI. Hà Nội.

Đơn vị tổ chức

VCCI.

Lĩnh vực

Đăng ký tham dự

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Một trong những nguyên tắc quan trọng trong hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta là đa phương hóa, đa dạng hóa các đối tác phải gắn liền với nguyên tắc tự chủ kinh tế, đảm bảo phát triển bền vững và ổn định. Mặc dù vậy, vì nhiều lý do khác nhau, một số ngành kinh tế đã và đang có sự phụ thuộc quá lớn vào một thị trường nhất định và do đó đứng trước những rủi ro lớn khi thị trường này có biến động. Trong bối cảnh căng thẳng tại Biển Đông như hiện nay, vấn đề làm thế nào để đảm bảo tự chủ kinh tế càng được đặt ra cấp thiết hơn bao giờ hết.

Với mục tiêu cùng các hiệp hội doanh nghiệp nhận diện một cách rõ ràng hiện trạng và mức độ phụ thuộc vào một thị trường của một số ngành kinh tế, từ đó đề xuất các giải pháp cấp bách với Chính phủ cũng như các doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo:

TỰ CHỦ KINH TẾ TRONG MỘT THẾ GIỚI PHỤ THUỘC LẪN NHAU

Thời gian:   8.00-12.00 Thứ Năm ngày 3 tháng 7 năm 2014

Địa điểm:    Hội trường Tầng 7 – Trụ sở VCCI, 9  Đào Duy Anh, Hà Nội

Nội dung:    Xem Chương trình gửi kèm

VCCI trân trọng kính mời đại diện Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội tham dự và trao đổi tại Hội thảo này.[1]


[1]Kính đề nghị Quý đơn vị  điền vào Phiếu đăng ký tham dự hội thảo và gửi cho chị Lan Phương theo địa chỉ: Điện thoại: 04-35771458; Fax: 04-35771459; Email: phuongptl@vcci.com.vn