Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Thời gian tổ chức Từ 09-02-2023 15:00:00

Địa điểm

Phòng 330, Trụ sở làm việc các cơ quan của Quốc hội, Số 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Lĩnh vực

Cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Đăng ký tham dự

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội/ Chuyên gia

Thực hiện nhiệm vụ giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua vào Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023), Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (KH,CN&MT) phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), cụ thể như sau:

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 08h00, ngày 09/02/2023.

Địa điểm: Phòng 330, Trụ sở làm việc các cơ quan của Quốc hội, Số 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.

Thường trực Ủy ban KHCN&MT trân trọng kính mời Quý Đại biểu đến tham dự và phát biểu ý kiến.

Trân trọng đề nghị Quý đại biểu khẳng định sự tham dự Hội thảo trước ngày 07/02/2023 qua Đ/c Phan Xuân Thanh, Vụ KH,CN&MT, điện thoại: 0977264985, email: thanhpx@quochoi.vn.

Trân trọng cảm ơn.