Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thời gian tổ chức Từ 04-08-2022 13:30:00

Địa điểm

Hội trường tầng 7, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực

Đất đai, mặt bằng

Đăng ký tham dự

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chủ trì soạn thảo Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đây là văn bản luật quan trọng, tác động rất lớn đến môi trường đầu tư kinh doanh của nước ta. Trong lần sửa đổi này, Dự thảo tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định đang chồng chéo, mâu thuẫn với các quy định pháp luật liên quan đến đất đai; thay đổi cơ chế quản lý đất đai (chuyển dịch sang công cụ kinh tế), cải cách thủ tục hành chính…và nhiều quy định quan trọng khác.

Các quy định tại Dự thảo dự báo sẽ tác động lớn tới cộng đồng doanh nghiệp. Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp tổ chức hội thảo:

GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

Thời gian: 13h30 – 17h00, thứ Năm, ngày 04 tháng 8 năm 2022

Địa điểm: Hội trường tầng 7, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và Lãnh đạo VCCI

VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội cử đại diện tham dự và chia sẻ ý kiến tại Hội thảo. Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự trước ngày 04/8/2022 tại link https://bit.ly/hoithaoluatdatdai.

Mọi thông tin chi tiết và hỗ trợ đăng ký tham dự, vui lòng liên hệ:   

Ban Pháp chế – VCCI, ĐT: 024.6683.6545/ 024.3577.0632,

Email: xdphapluat.vcci@gmail.com/ xdphapluat@vcci.com.vn 

Trân trọng cảm ơn.