Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo góp ý Luật sửa đổi, bổ sung các Luật về đầu tư, kinh doanh

Thời gian tổ chức Từ 06-01-2017 06:00:00

Địa điểm

KS Liberty Central, 179 Lê Thánh Tôn, Q.1, HCM..

Đơn vị tổ chức

VCCI phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư với sự hỗ trợ của Dự án tăng cường năng lực xây dựng pháp luật cho Văn phòng Chính phủ (GIZ)

Lĩnh vực

Đăng ký tham dự

Danh sách diễn giả

Tiến sĩ : Lê Tuấn Anh

Thạc sĩ : Nguyễn Đức Nam

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội, VPLS/Công ty Luật

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các Luật về đầu tư, kinh doanh đã được xây dựng (xem tại: www.vibonline.com.vn). Đạo luật này sẽ sửa đồng thời nhiều đạo luật liên quan đến hoạt động, đầu tư kinh doanh, dự kiến đề nghị Quốc hội đưa vào chương trình xây dựng pháp luật, thảo luận và thông qua luôn trong một kỳ họp Quốc hội khóa XIV lần 2 vào tháng 10 năm 2016 sắp tới.

Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo (công văn 985/TTg-PL ngày 09/6/2015) yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phải thực hiện rà soát, tổng hợp đầy đủ các vướng mắc, bất cập của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp và các Luật có quy định về đầu tư, kinh doanh. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tập hợp, phản ánh đầy đủ các khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp trong triển khai thi hành các Luật về đầu tư, kinh doanh, kiến nghị hoàn thiện Luật này.

Nhằm xây dựng đạo Luật thực sự tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, VCCI phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư với sự hỗ trợ của Dự án tăng cường năng lực xây dựng pháp luật cho Văn phòng Chính phủ (GIZ) tổ chức

VCCI HCM trân trọng kính mời đại diện Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội, VPLS/Công ty Luật tham dự Hội thảo. Sự có mặt và đóng góp ý kiến của Quý vị có ý nghĩa quyết định tới thành công của hội thảo.