Tìm kiếm sự kiện

HỘI THẢO GÓP Ý DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 52/2013/NĐ-CP VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Thời gian tổ chức Từ 14-01-2021 01:00:00

Địa điểm

Tầng 7, Tòa nhà VCCI (cũ), số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Bộ Công Thương

Lĩnh vực

Cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Đăng ký tham dự

Danh sách diễn giả

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử (TMĐT) đang được Bộ Công Thương chủ trì soạn thảo và lấy ý kiến hoàn thiện. Dự thảo sửa đổi, bổ sung nhiều quy định như quản lý hoạt động TMĐT có yếu tố nước ngoài; hoạt động TMĐT trên mạng xã hội; trách nhiệm của các sàn TMĐT, thương nhân kinh doanh trên sàn…Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng đến các sàn TMĐT; các thương nhân kinh doanh trên sàn TMĐT; các mạng xã hội; các doanh nghiệp logistics, trung gian thanh toán và các tổ chức, doanh nghiệp khác có liên quan đến thương mại điện tử.

Để góp phần bảo đảm tính hợp lý, khả thi của quy định, bảo đảm quyền và lợi ích của các doanh nghiệp chịu sự tác động, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức:

HỘI THẢO

GÓP Ý DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 52/2013/NĐ-CP VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Thời gian: 8h00 – 11h30, thứ Năm, ngày 14 tháng 01 năm 2021

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

VCCI trân trọng kính mời Quý đại biểu tham dự và đóng góp ý kiến.

Các tài liệu liên quan đến Hội thảo được đăng tải kèm theo bài viết này. 

Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự (theo mẫu kèm Thư mời này) trước ngày 14/01/2021 tới:  Ban Pháp chế – VCCI,

Điện thoại: 024.66836545/ 024.35770632,

Fax: 024.35771459 / 024.35770632,

Email: xdphapluat.vcci@gmail.com/ xdphapluat@vcci.com.vn, Website: vibonline.com.vn

Trân trọng cảm ơn.